Enginyers Industrials de Catalunya
accedir al meu Portal Inici Atenció a l'Enginyer@ Agenda EnginyersMail SiteMap
 
 
 
 
Subcomissio de Gestió de la Innovació

La Subcomisió de Gestió de la Innovació està integrada per un grup de professionals, enginyers i altres especialitats, interessats en la innovació. El número dels seus components experimenta un increment continuu, arribant el 2006 casi als 100 participants en diferents graus.

El propòsit general de la subcomissió és impulsar la innovació i, per això, es pretén incentivar-la fent que puguin guanyar diners innovant, tant els autors com els gestors de les innovacions.

La innovació del coneixement i de la poducció, el que s’entén per. R+D+i, forma part de l’activitat habitual de l’enginyer i dels demés professionals qualificats, moltes vegades sense tenir conciència. La Subcomissió li facilita la capacitat per guanyar diners amb la innovació, bé personalment o bé per. la seva empresa. L’ajuda per. aquesta capacitat consisteix en: informació; formació, assessorament, gestió i financiació per. la R+D+i

La Subcomissió està oberta a la participació dels professionals , siguin enginyers industrials o d´altres formacions, incorporant també alumnes dels últims cursos de la carrera.

Per tant, es convida a participar a les activitats d’aquesta subcomissió, contribuint d’aquesta manera a la R+D+i, que avui es considera l’element clan de supervivencia i desenvolupament de la societat i les empreses. Només s’ha de complementar la fulla d’inscripció que hi ha en un dels enllaços d’aquesta pàgina amb el nivell de dedicació voluntari segons l’ activitat.

 

 

Objectius

Aquesta Subcomissió té com a objectiu incentivar la innovació i optimitzar-ne la gestió , proporcionant eines que permetin obtenir el màxim benefici dels coneixements avançats als seus autors, als directius que els exploten i als agents que els ajuden.

 

Grups de treball:

 

  •  Creació i explotació d’innovacions.
  •  Constitució i venta d’empreses de base innovadora
  •  Compra i venta d’innovacions i acreditació de drets de la propietat intelectual i industrial.
  •  Patrocini i financiació de la innovació.
  •  Ajudes públiques a la R+D+i: desgravacions fiscals i subvencions.

 

Butlleta d'inscripció  Butlleta d'inscripció no col·legiats